Program „Dbamy o ochronę ptaków”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna postawiła na ochronę ptaków, realizując program Dbamy o ochronę ptaków. Opiera się on głównie na montowaniu platform dla bocianich gniazd na słupach energetycznych, zabezpieczeniu linii wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych i linii średniego napięcia, a także wsparciu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. W tym czasie, szanując okres ochrony ptaków, udało się zamontować 21 tys. podstaw pod gniazda. Działania firmy na tym polu z jednej strony zmniejszają liczbę awarii związanych z zerwaniem linii energetycznych, a z drugiej chronią populację ptaków żyjących na obszarze, gdzie PGE prowadzi działalność.