Program Czysty Biznes – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W 2005 r. w programie Czysty Biznes uczestniczyło 16 klubów zrzeszających 300 firm, działających w województwach małopolskim, mazowieckim, śląskim, podkarpackim i pomorskim. Od 1998 r. w programie Czysty Biznes uczestniczyło łącznie ponad 500 przedsiębiorstw.

Program Czysty Biznes jest filarem strategii odpowiedzialnego biznesu BP w zakresie ochrony środowiska od 1998 roku. Podstawowym celem programu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) we wprowadzaniu proekologicznych zmian wewnątrz oraz wokół firmy i nawiązywaniu trwałej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju z samorządami, innymi firmami i organizacjami pozarządowymi.

Założenie programu Czysty Biznes opiera się na pokazaniu w praktyce, że działania na rzecz ochrony środowiska nie muszą być jedynie kosztami czy też dodatkowymi obciążeniami, ale mogą być ważnym elementem dobrze zarządzanej firmy, zwłaszcza że wdrażane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić firmom od 500 do 200 000 złotych rocznie.

W ramach programu działają kluby Czysty Biznes, do których mogą przystąpić wszystkie zainteresowane firmy. Poprzez pomoc doradczą, informacyjną i szkoleniową, firmy wspólnie ze specjalistami programu identyfikują, a następnie wdrażają działania prośrodowiskowe. Każdym klubem opiekuje się koordynator, którego zadaniem jest stały kontakt z firmami członkowskimi i pomoc w korzystaniu z oferty programu.

Początkowo Czysty Biznes był inicjatywą firmy BP, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz brytyjskiej organizacji Groundwork. Obecnie kluby Czystego Biznesu prowadzone są w większości przez lokalne organizacje pozarządowe. W miarę rozwoju programu nawiązano robocze kontakty z samorządami lokalnymi, władzami regionalnymi, Ministerstwem Środowiska oraz Gospodarki, które angażują się w różne projekty realizowane przez program.