Program „Czyste środowisko – komfort na co dzień” – Metsä Tissue

Metryka praktyki

Firma: Metsä Tissue,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Celem programu „Czyste środowisko komfort, na co dzień”, jest pogłębianie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród dzieci, poprzez edukację ekologiczną. Program edukacyjny dotyczy zagospodarowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody, a także podkreśla wpływ stanu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka. Program ma dodatkowo wspierać działania administracji lokalnej w zakresie wdrażania programów gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej.

Program edukacyjny „Czyste środowisko komfort, na co dzień” firmy Metsä Tissue skierowany jest do społeczności lokalnej, w której firma funkcjonuje tj. Powiat Krapkowicki i okolice Konstancina – Jeziorno.

Głównymi odbiorcami są dzieci z 6 publicznych szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Konstancina – Jeziorno oraz 4 szkół podstawowych (w tym 1 specjalnej) z terenu Krapkowic. W program włączone zostały także dzieci ze świetlicy środowiskowej. Poprzez zaangażowanie dzieci w program firma dociera do dorosłych mieszkańców miast.

Odbiorcą i uczestnikiem programu jest także samorząd lokalny, na którym w roku 2004 ciążył obowiązek przygotowania planów gospodarki odpadami i ich wdrożenia. W ramach programu firma współpracowała zarówno z Urzędem Miasta jak i Starostwem Powiatowym oraz z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju, Fundacją Nasza Ziemia, firmą Altvater Sulo Polska.