Program „CzekoSprawni”

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ważnym elementem budowania różnorodności w firmie LOTTE Wedel jest inkluzywne podejście do wszystkich grup narażonych na wykluczenie zawodowe, w tym osób z niepełnosprawnościami, do których jest kierowany program „CzekoSprawni”. Dzięki niemu firma zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami (OzN), edukuje w tym obszarze oraz szeroko wspiera te osoby na rynku pracy. W ramach działań: uruchomiono monitoring zatrudnienia OzN, powołano stanowisko specjalisty wsparcia OzN, wraz z Fundacją Aktywizacja zrealizowano cykl otwartych webinarów pod hasłem #AktywizujeMYRekrutujeMY, opublikowano 10 tekstów w wewnętrznej komunikacji, serię postów na LinkedIn i w Internecie o tematyce OzN. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim zmienia kulturę organizacyjną firmy. W ramach programu Wedel zwiększa świadomość i wrażliwość, obala stereotypy, wzmacnia różnorodność i inkluzywność oraz zwiększa efektywność współpracy i zatrudnienie OzN. Od startu programu do października 2022 r. do firmy dołączyło kilkanaście osób z niepełnosprawnościami, a poziom zatrudnienia OzN w skali roku wzrósł z 0,85% do 3,85%. LOTTE Wedel planuje zatrudnienie kolejnych osób z niepełnosprawnościami.