Program CSR dla Seniorów – MetLife

Metryka praktyki

Firma: MetLife,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Osoby starsze to grupa, która według pracowników MetLife bardzo często jest pomijana w działaniach CSR. Aby to zmienić firma zdecydowała się współpracować z 3 organizacjami: Fundacją ZACZYN, Fundacją Porozumienie Bez Barier i Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich”.

Dzięki wsparciu MetLife zrealizowano następujące programy:

  1. Szkolenia poszerzające kompetencje cyfrowe osób starszych Fundacji Zaczyn.
  2. „Kąciki Babci i Dziadka” w Domach Pomocy Społecznej – projekt Fundacji Porozumienie Bez Barier. Dzięki wsparciu MetLife uruchomiono 2 kąciki.
  3. „Mali bracia Ubogich” wsparcie projektów Przystanek Alzheimer: program budowania grup wsparcia dla osób chorych na Alzheimera oraz inne zespoły otępienne.

Działa również Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób Starszych, który pełni funkcję informacyjną i doradczą, a także aktywizującą osoby starsze. Firma wsparła również Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania świąteczne.

Ze wsparcia skorzystało ponad 4000 osób.