Program coachingowy dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja”

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2011

PwC rozwinęło program coachingowy dla liderów organizacji pozarządowych. Przyczynkiem projektu było dostrzeżenie, że przywództwo – w biznesie tak bardzo rozwinięte – w III sektorze jest wyzwaniem. Sektor prywatny, dzieląc się wiedzą, może odgrywać ważną rolę w zwiększaniu efektywności sektora pozarządowego poprzez wspieranie rozwoju jego liderów. Program coachingowy dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja” prowadzony jest wspólnie przez PwC i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. To efekt synergii, wzajemnego zrozumienia i partnerskiej długofalowej relacji pomiędzy firmą a organizacją pozarządową. Celem programu jest przede wszystkim wsparcie liderów organizacji społecznych poprzez umożliwienie im współpracy z doświadczonymi osobami na stanowiskach kierowniczych w PwC, ale także ma służyć budowaniu współpracy między sektorami oraz wpływać na efektywność działania organizacji pozarządowych i zaangażowanie społeczne firmy. Każda para coachcoachee (7 par w projekcie) spotykała się podczas 6 dwugodzinnych sesji coachingowych przez pół roku. W tym czasie odbyło się w sumie ponad 100 godzin indywidualnych sesji, ok. 50 spotkań sesyjnych, ok. 6 godzin sesji superwizyjnych oraz ok. 15 godzin szkoleniowych. Proces miał skłonić liderów społecznych do głębszego przyjrzenia się swojej działalności, w tym jej poszczególnym aspektom, tj. zarządzanie ludźmi czy długofalowa strategia działania.