Program Change Behaviour „Twoje i moje bezpieczeństwo” – Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

Metryka praktyki

Firma: Zakłady Tłuszczowe - Kruszwica,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program Change Behaviour „Twoje i moje bezpieczeństwo”, wdrażany był od 2010 roku w dwóch zakładach produkcyjnych ZT „Kruszwica” – w Brzegu jako program pilotażowy oraz w zakładzie w Kruszwicy (formalnie zakończył się we wrześniu 2012 roku). Objął łącznie prawie 600 pracowników. Program miał na celu wypracowanie wspólnie z pracownikami (poprzez ich zaangażowanie w pełnienie określonych ról w programie) standardu zachowań związanych z bezpieczeństwem pracy, jako uwewnętrznionej normy postępowania. Program składał się z cyklu spotkań otwartych dla pracowników, warsztatów grupowych oraz indywidualnych spotkań, podzielonych na etapy.