Program BizSpark – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Przyjazne otoczenie biznesu oraz nowoczesne i innowacyjne usługi świadczone dla sektora MSP przyczyniają się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, co jest szczególnie istotne w dobie kryzysu gospodarczego. W odpowiedzi na te potrzeby Microsoft stworzył program BizSpark skierowany do debiutujących na rynku firm technologicznych wytwarzających oprogramowanie, którego celem jest wspieranie ich działalności.Program, zainaugurowany w listopadzie 2008 roku, zapewnia szybki i łatwy dostęp do najnowszych, profesjonalnych narzędzi programistycznych oraz technologii Microsoft, a także licencji produktów serwerowych, gotowych do wykorzystania jako podstawa dla wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań. BizSpark daje firmom możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi na całym świecie, takimi jak inkubatory przedsiębiorczości, inwestorzy, agencje rządowe i firmy oferujące usługi hostingowe, poprzez zaprezentowanie się na międzynarodowej platformie BizSparkDB.com. Firmy korzystające z programu muszą należeć do sektora prywatnego, zajmować się rozwojem oprogramowania, funkcjonować na rynku nie dłużej niż trzy lata i posiadać poniżej 500 tysięcy USD rocznego przychodu. Od momentu rejestracji uczestnictwo w programie trwa trzy lata. Do tej pory z usługi BizSpark w Polsce skorzystały 84 przedsiębiorstwa, zaś na całym świecie udział w programie wzięło ponad 3500 firm.