Program Biznes i nauka – innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2014

PKN Orlen, podpisując umowy ramowe z Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zrobił pierwszy krok w kierunku realizacji programu Biznes i nauka – innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju. W jego ramach będą inicjowane prace badawczo-rozwojowe, realizowane projekty służące rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym i efektywnościowym, a także uzgadniane tematy prac dyplomowych. Sygnatariusze porozumienia deklarują chęć organizowania praktyk studenckich oraz współpracy w zakresie zatrudniania absolwentów. Program zakłada realizację wspólnych działań z funduszy krajowych (takich jak środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), jak i europejskich.