Program „Bezpieczny Start” – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2010

„Bezpieczny Start” umożliwia zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych młodzieży, której start życiowy jest utrudniony. Istotą programu jest organizowanie płatnych staży w firmach, głównie będących klientami firmy PwC. W 2010 roku program miał charakter pilotażowy. Adresowany był do młodzieży z instytucji opieki zastępczej – podopiecznych Fundacji Robinsona Crusoe (FRC).

Wynagrodzenia za staże zostały wypłacone ze specjalnego funduszu Fundacji PwC. Staże miały formę intensywnych szkoleń zawodowych. Trwały od kilku dni do dwóch tygodni. Każdy staż był zorganizowany i przeprowadzony na zasadzie ścisłej współpracy merytorycznej FRC z opiekunem stażu z firmy biorącej udział w programie – mentorem stażu. Mentor przed rozpoczęciem stażu przeszedł szkolenie dotyczące zasad programu. Opracował planu stażu, przydzielił uczestnikowi zadania i sprawował nadzór nad ich realizacją. W czasie stażu mentor był w stałym kontakcie z FRC, która wspierała go przez cały ten okres. Na zakończenie mentor wspólnie z FRC przygotował pisemną opinię na temat odbytego stażu.

Realizacja programu miała pozytywny wpływ na wizerunek PwC wśród pracowników oraz firm przyjmujących stażystów. Umożliwiła zaangażowanie w projekt klientów i partnerów firmy. Przyczyniła się także do tworzenia sieci firm społecznie odpowiedzialnych, rozumiejących potrzebę budowania kapitału społecznego poprzez organizowanie staży przyjaznych młodym ludziom.

W ramach pilotażu zorganizowanych zostało 17 staży w 11 firmach i instytucjach. PwC zamierza zwiększyć skalę programu.