Program Bezpieczne Miasto

Metryka praktyki

Firma: Polskie LNG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program Bezpieczne Miasto, realizowany przez Polskie LNG od 2014 r., podzielony jest na 3 moduły: Bezpieczna szkoła, Bezpieczna plaża i Kompetentne służby. Pierwszy moduł skupia się na instruktażach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach których przeszkolono 3 tys. uczniów, 10 szkół zaś wyposażono w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, a na koniec przeprowadzone zostały mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy wśród zaangażowanych szkół. W ramach modułu Bezpieczna plaża zrealizowano zaś cykl pokazów ratownictwa wodnego wraz z zaprezentowaniem pierwszej pomocy. Moduł Kompetentne służby skierowano do pielęgniarek, ratowników medycznych ze Szpitala Miejskiego i strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, a w 2015 r. również do dziennikarzy z woj. zachodniopomorskiego oraz pracowników transportu miejskiego w Świnoujściu. Jego celem było podniesienie skuteczności wykonywania czynności ratunkowych.