Program Bezpieczne Miasto

Metryka praktyki

Firma: Polskie LNG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy to cel Programu Bezpieczne Miasto prowadzonego przez spółkę Polskie LNG odpowiedzialną za budowę instalacji do odbioru skroplonego gazu ziemnego dostarczanego drogą morską. Na projekt składały się 3 moduły tematyczne. Moduł Bezpieczna Szkoła realizowany na terenie Świnoujścia obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla 3 tys. uczniów, a także wyposażenie 10 szkół w apteczki. W ramach części Bezpieczna Plaża zorganizowano cykl pokazów ratownictwa wodnego. Moduł Kompetentne Służby był przeznaczony dla pielęgniarek, ratowników medycznych oraz strażaków i umożliwiał naukę zaawansowanych czynności ratujących życie, a także poznanie zagrożeń związanych z eksploatacją terminalu LNG.