Program bezpieczeństwa pracowników WISE – NUTRICIA

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach Program bezpieczeństwa pracowników WISE (ang. Work In Safe Environment) firma NUTRICIA skutecznie zarządza bezpieczeństwem a także edukuje i angażuje swoich pracowników. Prowadzi wiele akcji związanych z bezpieczeństwem:  Szkolenia z pierwszej pomocy, Szkoła bezpiecznej jazdy w 3 etapach zaawansowania, Jazda defensywna, Ergoakcja – ergonomia i bezpieczeństwo w aucie. Regularnie przygotowuje też komunikację powiązaną z konkursami odnośnie bezpieczeństwa w aucie, w domu, na wakacjach czy podczas uprawiania sportów. W Zakładach Produkcyjnych NUTRICIA funkcjonują specyficzne dla środowiska produkcyjnego praktyki:

  • System LOTO (Lockout Tagout) chroniący przed niekontrolowanym uwolnieniem się energii podczas ingerencji w maszynę,
  • Wdrożenie 12 standardów bezpieczeństwa – standardy zostały opracowane w całej grupie Danone na podstawie analizy zdarzeń wypadkowych z kilku lat
  • Opracowanie instrukcji do czynności rutynowych wykonywanych przez operatorów
  • Stosowanie matrycy kompetencji dla pracowników liniowych
  • Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych metodą „5 X why”.

Rzetelna analiza zdarzeń „o mało co” skutkująca wdrożeniem efektywnych działań profilaktycznych ratuje zdrowie i życie ludzi. Zaangażowanie dużej ilości osób oraz rozbudzanie świadomości dotyczącej  bezpieczeństwa jest gwarancją eliminowania wypadków. Dzięki temu o bezpieczeństwo w firmie dba nie tylko specjalista ds. BHP oraz kadra menadżerska, ale wszyscy pracownicy.

Efekty działania programu WISE są mierzone w ramach każdego z 13 elementów systemu. Przykładowe wskaźniki dotyczą m.in. liczby wypadków, zdarzeń „o mało co” oraz zaangażowania pracowników w poprawę bezpieczeństwa. Oceny postępów w rozwijaniu kultury bezpieczeństwa w naszej firmie dokonujemy na tzw. Krzywej Bradleya.

Audyty przeprowadzane przez firmę zewnętrzną pozwalają ocenić poziom kultury organizacyjnej i wskazać obszary do dalszego rozwoju (coroczne w fabryce, co dwa lata jednostce sprzedażowej).

Wprowadzenie systemu WISE pozwoliło znacznie poprawić bezpieczeństwo. Obecnie w Zakładzie Produkcyjnym w Opolu, przy zatrudnieniu ponad 700 pracowników, od prawie 4 lat nikt nie doznał obrażeń w wyniku wypadku przy pracy. Ponadto widzimy poprawę kultury bezpieczeństwa – wyniki audytów zewnętrznych potwierdzają realizację założonych celów. Udało się zwiększyć świadomość pracowników dotycząca redukcji niebezpieczne zachowań w pracy i w domu oraz zwiększyć ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych pracowników.