Program BeSafE (Behavioral Safety Excellence)

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Zadaniem Programu BeSafE (behavioral safety excellence) jest usprawnienie zarządzania kwestiami bezpieczeństwa w Unilever oraz wpisanie ich w DNA kultury organizacyjnej. W ramach BeSafE został powołany Central Safety Health & Environment Committee z prezesem Unilever w regionie CEE. Komisja nadzoruje prace 5 zespołów, które wprowadzają działania w obszarach narażonych na największe ryzyko. W ramach programu wprowadzono szereg inicjatyw (m.in.: Złote Zasady Bezpieczeństwa w biurach Unilever, wyposażenie biur w symbole podnoszące świadomość pracowników oraz gości na temat zgłaszania zagrożeń, Procedura Bezpiecznego Podróżowania, zwiększenie częstotliwości generowania raportów przekroczeń prędkości, cichy audyt wśród współpracujących korporacji taksówkarskich, program obligatoryjnych szkoleń dla ponad 200 menedżerów na temat metod rozmawiania o bezpieczeństwie). Unilever Polska znalazł się wśród pięciu firm i organizacji publicznych wyróżnionych przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która doceniła program BeSafE.