Program AUR – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Volkswagen Motor Polska oferuje pracownikom szkolenia w zakresie programu Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AUR). Opiera się on na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem przez ekspertów. W trakcie trwającego 20 tygodni programu każdorazowo 20 pracowników zdobywa nowe kompetencje. Po odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu osoby te wracają do pracy na linii, gdzie wdrażają nową wiedzę w praktyce. Dalszy rozwój każdej z nich jest koordynowany przez kierownika działu. W zależności od potrzeb wynikających z indywidualnej ścieżki rozwoju i aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach oferowanych przez firmy zewnętrzne.