Atom dla Nauki – współpraca ze środowiskiem akademickim na rzecz rozwoju wiedzy na temat energetyki jądrowej

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała program Atom dla Nauki – współpraca ze środowiskiem akademickim na rzecz rozwoju wiedzy na temat energetyki jądrowej. W ramach projektu odbył się cykl wykładów ekspertów w dziedzinie energetyki atomowej na 6 polskich uczelniach. Zorganizowano też konkursy adresowane do studentów, absolwentów i kadry akademickiej. Druga edycja programu obejmowała spotkania informacyjne, warsztaty i debaty dla studentów z 3 polskich uczelni. Odbył się również cykl wykładów dla młodzieży gimnazjalnej i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.