Program Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Współpraca ze szkołami podstawowymi w całej Polsce stała się fundamentem programu Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel. Wolontariusze firmy przeprowadzili dla uczniów szereg prelekcji dotyczących troski o środowisko naturalne, idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Prezentacje ukazywały przykłady proekologicznych zachowań w życiu codziennym. W 2014 roku w ramach projektu przeszkolono 800 uczniów.