Program Ambasadorski CMS „Link up”

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm prowadziła Program Ambasadorski CMS „Link up” skierowany do studentów prawa. W jego ramach wybieranych jest 13 Ambasadorów z 12 uczelni. Kancelaria wybrała także koordynatora programu spośród zeszłorocznych Ambasadorów. Ambasadorzy pomagają przy rekrutacji do Programu Praktyk Letnich. oraz wraz z kancelarią przygotowywali Summer Law Academy. Projekt ten składa się z cyklu 5 wirtualnych warsztatów edukacyjnych. Ponadto z inicjatywy Ambasadorów prawnicy kancelarii uczestniczyli w wielu spotkaniach online dedykowanych dla poszczególnych uczelni.