Program „Aktywnie po zdrowie” – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2011

W Polsce nadmierną masę ciała ma 20 procent chłopców i 15 procent dziewcząt. Nadwaga i otyłość są przyczyną przewlekłych chorób, które powodują skrócenie czasu trwania życia i pogorszenie jego jakości. Dlatego Fundacja BOŚ Banku wprowadziła kompleksowy program prozdrowotny Aktywnie po zdrowie. Program jest długofalowy, o dużym zasięgu, kierowany do różnych grup. Wśród działań znalazły się dwa konkursy, ogłoszone za pośrednictwem platformy internetowej. Pierwszy przeznaczony był dla zespołów ze szkół podstawowych. Zarejestrowane zespoły szkolne wykonywały zadania i zamieszczały sprawozdania, które oceniane były przez zespół sędziowski. Drugi konkurs dedykowany był uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Nakręć się na zdrowie”. Zespoły szkolne przygotowywały spoty filmowe promujące żywność ekologiczną i zdrowe odżywianie. W ramach programu miała również miejsce kampania społeczna „To śmieci tuczą dzieci”, skierowana do rodziców dzieci w wieku szkolnym. Plakat Andrzeja Pągowskiego prezentowany był na 350 billboardach i innych nośnikach oraz w prasie w ośmiu miastach Polski. Stworzony został także portal internetowy aktywniepozdrowie.pl poświęcony profilaktyce, skierowany do rodziców oraz szerokiej publiczności. Serwis zawiera 140 artykułów przygotowanych przez ekspertów. Najlepsi uczniowie, nauczyciele oraz szkoły biorące udział w internetowych konkursach otrzymały cenne nagrody rzeczowe o łącznej wartości prawie 100 tys. zł.