Program aktywizacji zawodowej dla młodych, samotnych matek z okolic Warszawy „Spółdzielnia MaM” – Orbis

Metryka praktyki

Firma: Orbis,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z partnerem społecznym
Dokument źródłowy: Raport 2011

W 2011 roku, dzięki współpracy firmy Orbis, Fundacji Accor oraz Fundacji Mama, powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna mam. Do projektu zostało zaproszonych 15 samotnych i bezrobotnych matek z okolic Warszawy. To nowatorski projekt mający na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Założenie było takie, by kobiety nauczyły się wytwarzać nowoczesne rękodzieło inspirowane sztuką ludową, a następnie założyły spółdzielnię socjalną, w ramach której będą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty, uzyskując w ten sposób dochody. Projekt docelowo ma trwać 2 lata. Założenie spółdzielni we wrześniu 2011 roku poprzedziły szkolenia w 3 modułach: rozwoju osobistego, który młodym kobietom pozwolił odzyskać wiarę we własne siły, szkoleń w zakresie technik rzemieślniczych i znajomości polskiego folkloru oraz module związanym z realnym tworzeniem spółdzielni i kierowaniem jej działalnością. Projekt Spółdzielnia MaM koncentruje się na wybranych 15 osobach, utrzymując pełną kontrolę nad efektywnością podejmowanych działań i przeznaczonych środków. Celem działalności spółdzielni jest pełne usamodzielnienie oraz działanie na w pełni konkurencyjnym rynku tak, aby zdołała się na nim utrzymać.