Program Akademii Finansów

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program Akademii Finansów obejmuje warsztaty poświęcone tematyce finansowej, adresowane do zainteresowanych pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Ma na celu przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej planowania finansów osobistych, zarządzania budżetem domowym oraz budowanie zdrowych nawyków finansowych. W kwartale odbywa się jeden warsztat, dzięki któremu pracownicy mogą rozszerzyć swoją wiedzę o finansach osobistych, spotkać się z praktykami i bezpośrednio omówić tematy finansowe.