Program adaptacyjny dla nowych pracowników – Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland

Metryka praktyki

Firma: Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland ma charakter handlowo-produkcyjny. W związku z dużą rotacją (szczególnie na stanowiskach przedstawicieli handlowych) podjęto decyzję o stworzeniu programu ułatwiającego proces adaptacji nowym osobom w firmie, a tym samym wpływanie na wysoką jakość ich pracy już od pierwszych dni zatrudnienia. Pierwszym krokiem było zorganizowanie warsztatów przez Dział Personalny. Zaproszono na nie przedstawicieli niedawno zatrudnionych i pracowników z dłuższym stażem, przedstawicieli management team. Wypracowano wówczas rozwiązania, zdaniem zespołu, najbardziej użyteczne dla nowych osób. Każdy zatrudniony rozpoczyna pracę od spędzenia dwóch dni w centrali w Poznaniu oraz w Palarni Kawy w Sułaszewie. Spotyka się wtedy z przedstawicielami różnych działów, z którymi będzie współpracował w przyszłości. Bierze udział w prezentacji wiedzy o firmie i jej produktach. Zwiedza zakład produkcyjny. Otrzymuje podręcznik wdrożeniowy z podstawowymi informacjami o firmie, bazą użytecznych telefonów oraz prezent w postaci produktów firmy. W projekcie biorą udział pracownicy działu HR oraz osoby z innych działów, np. kontroli jakości, kierownicy produkcji, dział administracji, IT. Do największych wyzwań firmy we wdrożeniu praktyki należało dostosowanie narzędzi wspomagających proces do oczekiwań wszystkich uczestników: zarówno nowych pracowników, jak i menedżerów oraz osób zaangażowanych w przygotowywanie prezentacji.