Program 1+1 = 3 – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Na prośbę pracowników, Volkswagen Poznań daje możliwość wsparcia finansowego wybranej przez nich organizacji pozarządowej. Dzięki temu każdy zatrudniony może przekazać z comiesięcznej wypłaty 1 zł na organizację wybraną przez głosowanie na dany rok kalendarzowy. Goście i osoby zwiedzające fabrykę również mają możliwość udzielenia wsparcia poprzez wrzucenie dowolnej kwoty pieniędzy do skarbon ustawionych na terenie wszystkich zakładów firmy. W realizowany od 2010 roku Program 1+1 = 3 w roku 2013 zaangażowało się blisko 94% pracowników. W 4 (zakończonych już) edycjach akcji udało się zebrać i przekazać kwotę ponad 228 tys. zł. Na ten sam cel dodatkowo przeznaczono 58 tys. zł– dochód z koncertu charytatywnego z okazji 20-lecia istnienia firmy.