Profilaktyki zdrowia

Metryka praktyki

Firma: DOZ,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma DOZ wprowadziła dwa razu do roku kampanie informacyjne profilaktyki zdrowia dotyczące najczęstszych schorzeń oraz dbania o zdrowie. Kampanie są połączone z zaproszeniem na badania profilaktyczne danego schorzenia organizowane wraz partnerem medycznym. Badania profilaktyczne opłaca firma i każdy pracownik może się na nie zgłosić. Jeśli jest taka konieczność, po przeprowadzonym badaniu odbywa się konsultacja lekarska i zalecane jest odpowiednie leczenie. W 2021 r. zorganizowała badania cytologiczne oraz badanie markerów nowotworowych.