Profilaktyka zdrowotna

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Compensa troszczy się o kondycję psychiczną pracowników, kontynuując cykl webinarów na temat work-life balance. Na spotkaniach z ekspertem poruszano tematy profilaktyki zdrowotnej, wypalenia zawodowego oraz psychologiczne aspekty pracy zdalnej. W 2021 r. Compensa wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma zorganizowała dzień badania skóry „Miej oko na skórę”. W akcji wzięły też udział przedstawicielki Stowarzyszenia „Amazonki” wspierające kobiety w walce z chorobą. Dzięki fantomom pracownicy uczyli się metod samobadania piersi i jąder w kontekście onkologicznym. Webinary z psychologiem zdrowia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników. W spotkaniach na żywo wzięło udział średnio 150 osób. Dodatkowo uczestnicy wykazali się sporą aktywnością w trakcie części dyskusyjnej, do tego stopnia, że przekroczyła ona zaplanowany na nią czas. W badaniach profilaktycznych i nauce samobadania piersi i jąder wzięło udział blisko 100 pracowników. Pracownicy, którzy uczestniczyli w webinarze podkreślali jak ważny jest temat work life balance zwłaszcza w okresie pandemii i pracy zdalnej. Informacje przekazane na webinarze przez Eksperta były pomocne w radzeniu sobie z aktualnymi wyzwaniami. Akcja „Miej oko na skórę” znacząco wzmocniły świadomość profilaktyki onkologicznej wśród pracowników.