Profilaktyka zdrowotna pracowników

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biedronka, Lafarge, Pomorska Spółka Gazownictwa,
Branża: Finanse, Handel, Budownictwo i nieruchomości, Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2010

Pakiet usług medycznych w ramach abonamentów wykupionych przez firmy w prywatnych przychodniach to już dla zdecydowanej większości standard. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że mimo tych udogodnień pracownicy nie zawsze mają czas na zadbanie o swoje zdrowie, a niektórzy – ze względu na obawę o wynik badania – odkładają nawet decyzję o pójściu do lekarza. Zdrowie to jednak podstawa efektywnej pracy i zaangażowania, dlatego firmy coraz częściej upowszechniają edukację zdrowotną i profilaktykę. Przede wszystkim profilaktykę chorób nowotworowych, których wczesna wykrywalność daje największą szansę na wyleczenie.

W ramach programu „Badanie na śniadanie” Pomorska Spółka Gazownictwa sprowadziła na teren firmy laboratorium medyczne, w którym przez kilka dni czerwca 2010 roku pracownicy mogli poddać się badaniu krwi: kobiety pod kątem nowotworu jajnika (marker nowotworowy CA – 125), mężczyźni pod kątem nowotworu prostaty (marker nowotworowy PSA). Pobrania materiału dokonano we wczesnych godzinach pracy. W badaniu wzięło udział 70% uprawnionych.

Sieć sklepów Biedronka od 2004 roku realizuje program „Razem zadbajmy o zdrowie”: jego istotą są badania profilaktyczne dla kobiet (mammografia, USG piersi, cytologia) i mężczyzn (badania analityczne, USG, EKG, prostata) przeprowadzane co roku – od marca do maja oraz od czerwca do sierpnia – na koszt pracodawcy. W 2010 roku zostało przebadanych 2408 kobiet i 246 mężczyzn.

Bank Gospodarstwa Krajowego w budynku swojej centrali w godzinach pracy przeprowadza coroczne akcje profilaktyczne – dzień zdrowia pracownika. W takim dniu przeprowadzane są profilaktyczne badania wagi, wskaźnika BMI, poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego.

W 2010 roku firma Lafarge ujednoliciła opiekę medyczną dla wszystkich pracowników i ich rodzin, a także stworzyła strategię ochrony zdrowia i program działań skierowanych do pracowników. Między innymi udostępniła dodatkowe usługi medyczne dostosowane do wieku pracownika, płci i stanowiska pracy, zorganizowała interaktywne seminaria z możliwością indywidualnych konsultacji oraz różne imprezy tematyczne dla pracowników („Tydzień owoców”, „Żywność ekologiczna”).

Zgodnie z oceną firm prowadzona profilaktyka zdrowotna sprzyja zadowoleniu pracowników, budowaniu z nimi lepszych relacji, wzmacnianiu odpowiedzialności pracodawcy za pracownika. A w efekcie – budowaniu lepszego wizerunku firmy.