Profilaktyka zdrowia w trosce o zdrowie pracowników TAURON Wydobycie

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W 2016 roku podjęto realizację programu z zakresu profilaktyki w zakresie narządów ruchu Profilaktyka zdrowia w trosce o zdrowie pracowników TAURON Wydobycie. Realizacja programu ma na celu ochronę zdrowia pracowników TAURON Wydobycie. Obejmuje bezpłatną konsultację lekarską oraz bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne.  Udział w programie może zgłosić każdy pracownik spółki bezpośrednio do realizatora programu. O zakresie programu profilaktycznego pracownicy zostali poinformowani za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej oraz dzięki wywieszeniu ogłoszeń na tablicach ogłoszeń. Z programu skorzystało 284 pracowników na kwotę 133965 zł.