Profilaktyka na wyciągnięcie ręki

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2015

Profilaktyka na wyciągnięcie ręki ma na celu maksymalne ułatwienie wykonania badań profilaktycznych w miejscu pracy. Do siedziby PKN ORLEN w Płocku i Warszawie zaproszono specjalistów dysponujących mobilnym sprzętem diagnostycznym. Terminy badań komunikowano pracownikom z odpowiednim wyprzedzeniem, zarządzając jednocześnie w taki sposób, aby maksymalnie zoptymalizować czas pracy specjalistów oraz czas, który pracownik poświęci na badanie.  W badaniach profilaktycznych wzięło udział niemal 300 pracowników i członków ich rodzin. Zorganizowano również akcję rejestrowania w Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej.