Produkcja z korzyścią dla środowiska – ekologiczne krzesła kompozytowe – Nowy Styl

Metryka praktyki

Firma: Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Przedsiębiorstwo Nowy Styl również minimalizuje ilość odpadów, wykorzystując je ponownie do produkcji. Produkcja z korzyścią dla środowiska – ekologiczne krzesła kompozytowe to działanie, którego podstawą jest zastąpienie tradycyjnej materiałochłonnej produkcji bazującej na płytach drewnopochodnych – odpadami poprodukcyjnymi (odpady z drewna oraz tapicerskie). Do wytwarzania siedzisk wykorzystywane są formy, w których powstaje gotowy element, co eliminuje powstawanie dodatkowych odpadów. Co więcej, materiały do produkcji elementów kompozytowych to przede wszystkim odpowiednio rozdrobnione i wysuszone odpady drzewne oraz ścinki tapicerskie. Technologia ta przyczyniła się do ograniczenia pracochłonności przy produkcji wyrobu, a co za tym idzie – obniżenia kosztów.

Dowiedz się więcej