Produkcja Soli Dębieńskiej

Metryka praktyki

Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa,
Branża:
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Produkcja Soli Dębieńskiej przez Jastrzębską Spółkę Węglową realizowana jest poprzez proces odsalania solanek, dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Solanki w pierwszej fazie są oczyszczane przez wieloetapową filtrację. Stosowany proces technologiczny pozwala zachować w składzie produktu pożądane mikroelementy i minerały. W wyniku tej metody unika się odprowadzania do rzeki Bierawki wód zasolonych, odpompowanych z rejonów górniczych, przy jednoczesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli warzonej.