Proces wypracowania strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju -Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój jest częścią strategii biznesowej Tchibo Warszawa. Tworząc strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, firma zdecydowała się oddać inicjatywę w ręce tych menedżerów, którzy są odpowiedzialni za jej wdrażanie.

Punktem wyjścia w procesie opracowania Strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Tchibo Warszawa były trzy dokumenty: strategia biznesowa, Tchibo DNA oraz Kodeks Postępowania. Do tworzenia strategii zaproszeni zostali menedżerowie z różnych działów, którzy stworzyli grupę roboczą, na czele której stanął dyrektor zarządzający. Zapewniona została pomoc merytoryczna zespołu ds. odpowiedzialnego biznesu. Strategia miała powstać w oparciu o wytyczne GRI. Pomimo że są to wytyczne do raportowania, sprawdziły się bardzo dobrze na etapie tworzenia dokumentu. Dodatkowo każdy z menedżerów mógł skonsultować swoje obszary odpowiedzialności z zewnętrznym ekspertem. W wyniku pracy grupy roboczej powstała strategia bazująca na analizie obecnej sytuacji, wyznaczająca cele na najbliższe lata oraz dysponująca konkretnymi miernikami. Nowa polityka została skonsultowana z menedżerami ds. CR z Tchibo GmbH (spółka matka Tchibo Warszawa), celem zachowania spójności i synergii prowadzonych działań w ramach Grupy Tchibo.