Proces Ciągłego Ulepszania – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2011

Proces Ciągłego Ulepszania to filozofia działania mająca na celu optymalizację procesów i produktów dzięki pomysłom racjonalizatorskim generowanym przez pracowników Volkswagen Poznań podczas tygodniowych warsztatów. Każda ze zgłaszanych w ramach procesu praktyk wyceniana jest pod kątem oszczędności, które może przynieść firmie. Włączenie pracowników w proces decyzyjny polega na zgłaszaniu pomysłów dotyczących usprawniania miejsca pracy, działań ekologicznych, dotyczących np. segregacji i zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów, oszczędności energii i kształtowania postaw ekologicznych wśród pracowników. W ciągu roku, we wszystkich obszarach produkcyjnych (spawalnia, lakiernia i montaż), przeprowadzane są 2 edycje warsztatów (w sumie ok. 80 warsztatów rocznie), a każda edycja kończy się uroczystym podsumowaniem, na którym prezentowane są m.in. wypracowane oszczędności. Od kilku lat pracownicy mogą otrzymać atrakcyjne nagrody za swoje propozycje. Przykładem takich pomysłów jest np. zastąpienie spawania zgrzewaniem, co pozwoliło usprawnić i przyspieszyć proces produkcyjny w tym obszarze.