Proces adaptacji firmy BEST

Metryka praktyki

Firma: BEST,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2015

Proces adaptacji, przygotowany przez zespół HR firmy BEST, skupia się na pracownikach, menedżerach oraz osobach nowo zatrudnionych. Wyodrębniono też adaptację dla pracowników awansujących wewnętrznie. Do samodzielnego prowadzenia działań mają przygotować szkolenia z teorii i praktyki. Dla osób zmieniających stanowisko stworzono krótsze szkolenia, podczas których przekazuje się niezbędną wiedzę ułatwiającą samodzielną pracę. Adaptacja trwa 2 dni pod hasłem „BEST w pigułce”. Nowi pracownicy zapoznawani są także z rynkiem wierzytelności i zagadnieniami finansowymi. Spotykają się z przedstawicielem każdego pionu, by zapoznać się z działaniami tam prowadzonymi.