Procedura Zarządania Dostawcami w ING Banku Śląskim – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dzięki Procedurze Zarządzania Dostawcami w ING Banku Śląskim proces zarządzania dostawcami jest kompleksowy, podlega weryfikacji oraz udokumentowaniu na każdym etapie. Zasady i kryteria wyboru dostawców są ściśle powiązane z procesem biznesowym i systemem kontroli oraz informacji zwrotnej. W procedurze znajdują się definicje, cele procesu, założenia, podział ról i opis procesu zarządzania dostawcami. Uwzględnia ona raportowanie i monitorowanie relacji z dostawcą, zasady komunikacji i informację zwrotną dotyczącą standardów współpracy i rozwiązywania problemów. Wprowadzono szereg rozwiązań wewnętrznych sprzyjających dynamicznemu obiegowi informacji. Służy temu elektroniczna platforma wymiany informacji, na której przechowywane są i kompletowane regularnie aktualizowane dokumenty związane ze współpracą z danym dostawcą, np. notatki ze spotkań, zaświadczenia, sprawozdania finansowe, specjalistyczne opinie i analizy. W 2012 roku ING Bank Śląski wdrożył Proces Kwalifikacji Dostawców, udostępniając na stronach internetowych specjalną sekcję dla potencjalnych dostawców. Wypełniając Formularz Samorejestracji i akceptując Kodeks postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego, firmy mogą uzyskać status Dostawcy Kwalifikowanego. Dzięki procedurze zarządzania dostawcami bank zyskał wiarygodną informację zarządczą na temat dostawców i pełną kontrolę kosztów wynikających z realizacji umów. Zastosowane rozwiązania umożliwiły przewidywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów wynikających ze współpracy z dostawcami. Istotną korzyścią jest też zwiększenie efektywności współpracy poprzez dostosowanie warunków umów do rzeczywistych potrzeb banku („price to performance”) i zmieniających się warunków rynkowych.

Wiecej informacji