Procedura antymobbingowa

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Spółka Compensa TU S.A. Vienna Insurance posiada procedurę antymobbingową określającą sposób postępowania i zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w firmie. Polityka określa szczegółowo sposób przeciwdziałania zjawisku, a także składania skarg oraz tryb postępowania i rozpatrywania tych skarg. Procedura obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki.

W 2018 roku procedura antymobbingową nie została aktywowana ani razu, nie odnotowano przypadków mobbingu w firmie.