Próbki lepiszczy asfaltowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa Kapitałowa LOTOS wprowadziła zasadę, że próbki lepiszczy asfaltowych mogą pobierać wyłącznie osoby przeszkolone w tym zakresie. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zminimalizowanie liczby wypadków, których skutkiem jest oparzenie gorącym asfaltem.