Prawdziwy talent nie ma barier

Metryka praktyki

Firma: OTTO Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Agencja pośrednictwa pracy OTTO Polska realizuje projekt Prawdziwy talent nie ma barier, mający na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Firma w 2012 roku zatrudniła 20 osób niepełnosprawnych, w 2014 roku liczba ta wynosiła 16 (15% wszystkich zatrudnionych). Pracownicy niepełnosprawni objęli stanowiska w działach rekrutacji, kadrowo-płacowym, IT i marketingu. Większość z nich funkcjonuje na zasadzie telepracy (home office), przy czym firma zapewnia wyposażenie stanowisk pracy w komputer, telefon i w razie potrzeby – dostęp do internetu. Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak inni zatrudnieni, korzystają z dodatkowych świadczeń, tj.: opieki zdrowotnej, karty sportowej, oraz przywilejów (premie, dodatki socjalne, udział w szkoleniach). Firma prowadzi stałą rekrutację pracowników z niepełnosprawnościami do wszystkich działów.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy!