Prawa człowieka

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Objectivity, poprzez wdrożenie Anti-Slavery and Human Trafficking Statement, zobowiązała się do przestrzegania praw człowieka na wszystkich poziomach współpracy oraz do zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi w operacjach i łańcuchu dostaw. Firma oczekuje wysokich standardów od swoich dostawców, wykonawców i innych partnerów biznesowych. Z dokumentem i podejściem do praw człowieka zapoznawany jest w procesie Induction każdy pracownik już na początku swojej pracy w firmie. Dokument jest ogólnodostępny i każdy może do niego wracać. Firma promuje wśród pracowników zakupy produktów oznaczonych jako fair-trade, ponowne wykorzystywanie rzeczy, ponieważ konsumpcjonizm napędza wiele ekonomicznych motywacji stojących za niewolnictwem.