„PRaktykuj za granicą” – Instytut Monitorowania Mediów

Metryka praktyki

Firma: Instytut Monitorowania Mediów,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

„PRaktykuj za granicą” to konkurs organizowany przez Instytut Monitorowania Mediów od 2003 roku. Dotychczas odbyły się jego dwie edycje. Projekt jest skierowany do studentów kształcących się w dziedzinie public relations oraz komunikacji społecznej. Jego zwycięzcy mają szanse poszerzania swojej wiedzy o public relations oraz zdobywania doświadczenia w tym obszarze, dzięki możliwości odbywania praktyk poza granicami Polski w renomowanych biurach agencji PR. IMM jest głównym organizatorem projektu, dodatkowo co roku angażuje do jego prowadzenia inne firmy i instytucje.

W założeniach każda z edycji konkursu ma być tworzona przy ścisłej współpracy z organizacją non-profit. W pierwszej edycji konkursu IMM współpracował z Polską Akcją Humanitarną, a w drugiej z Fundacją Komunikacji Społecznej. Trzecia edycja konkursu jest prowadzona przy współpracy z Amnesty International. Zadanie konkursowe dla uczestników polega na opracowaniu strategii komunikacji dla jednego z dwóch tematów wiążących się z działaniami tych organizacji.

Konkurs tym samym ma na celu również pozyskanie ciekawych pomysłów na promocję współpracujących organizacji, zwiększenie ich popularności oraz przyczynienie się do ich rozwoju. Dla twórców trzech najlepszych strategii przygotowywane są co roku staże w europejskich biurach agencji PR. Ponadto laureaci otrzymują nagrody pieniężne na pokrycie kosztów podróży i/lub pobytu.

Jak dotąd, praktykantów przyjęły zaangażowane w przygotowanie konkursu oddziały agencji Fleishman-Hillard (dawniej Herald Communications) oraz agencja z sieci Eurocom PR. Studenci wygrali wyjazdy do Londynu, Mediolanu, Berlina i Monachium.

Od 2004 r. konkurs IMM wspiera honorowym patronatem EUPRERA (European Public Relations Education & Reasearch Association), patronem pierwszej i trzeciej edycji zostało też Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Partnerami konkursu były jak dotąd również organizacje studenckie: AIESEC, lokalne oddziały AEGEE oraz studenckie koła public relations. Dzięki nim, konkurs był promowany wśród studentów, co również przyczyniło się do propagowania działalności organizacji współpracujących przy konkursie w środowisku akademickim.

Do promocji konkursu zaangażowane były także media w czasie dwóch edycji IMM współpracował z następującymi partnerami medialnymi: PRoto.pl, Press, Radio PiN, Mediarun, gazeta.pl, Dziennik Polski oraz Gazeta Studencka. Za miernik sukcesu konkursu przyjęto zainteresowanie nim ze strony studentów oraz mediów, a także pozytywne oceny branży PR i CSR. Temat konkursu był obecny w wielu mediach, zarówno ogólnoinformacyjnych czy branżowych, jak i w mediach studenckich, na stronach uczelni i biur karier.