Praktyki studenckie

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

HP Global Business Center we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem Wrocławski zorganizował stałe praktyki studenckie. Wolontariusze HP pozyskiwali od menedżerów firmy informacje o zapotrzebowaniu na praktykantów, a od uczelni – listy kandydatów na staże, a następnie koordynowali również proces rekrutacji oraz przepływ dokumentów między obydwoma podmiotami. Od 2013 roku w praktykach wzięło udział ponad 200 studentów.