Praktyki IBM dla osób z ASD (z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma IBM zdecydowała się na wzięcie udziału w projekcie Zatrudnij ASA, aby sprawdzić potencjalne możliwości zatrudniania osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami z zakresu autyzmu. Dlatego pracownicy działu zasobów ludzkich oraz zaangażowania społecznego odbyli z Synapsis szereg spotkań informacyjnych. Kolejnym krokiem były spotkania z menedżerami i pracownikami działów, w których osoby z autyzmem mogłyby odbyć praktyki. Do projektu zostały wybrane działy związane z finansami oraz zarządzaniem projektami, gdzie upatrywano największych możliwości podjęcia pracy przez osoby z autyzmem. W programie praktyk wzięły udział trzy osoby z zespołem Aspergera wyselekcjonowane przez fundację. Każda z nich miała wyznaczonego opiekuna ze strony IBM oraz asystenta  osobistego z Synapsis, którzy czuwali nad przebiegiem praktyk i wspierali praktykanta w wykonywaniu obowiązków. Dzięki projektowi zbadano potencjalne możliwości zatrudnienia osób z autyzmem, w szczególności w obszarach, gdzie osoby te wykazują ponadprzeciętne zdolności, są to np. zadania wymagające staranności, dokładności, łatwości wykrywania błędów, wychwytywania nielogiczności, prace na danych liczbowych, systemach IT, zadania wymagające wysokich umiejętności z zakresu znajomości języków obcych.