Praktyka z Lwem – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Praktyka z Lwem jest programem płatnych praktyk ING Banku Śląskiego adresowanym do studentów od drugiego do piątego roku różnych kierunków studiów. Program organizowany jest w okresie wakacji i trwa dwa do trzech miesięcy. Zgłaszanie projektów na staże (wewnątrz organizacji) odbywa się w styczniu i lutym, rekrutacja na ogłoszone na stronie bankowej konkretne projekty rusza 15 kwietnia. Poprzedza ją akcja informacyjna na uczelniach. W czerwcu rozpoczynają się praktyki. Odbywają się one zarówno w centralach w Warszawie oraz w Katowicach, jak i w oddziałach regionalnych. Uczestnicy praktyk mają swojego opiekuna, który wdraża ich w pracę w danym dziale, wyznacza zadania do realizacji podczas praktyki, wspiera w rozwiązywaniu trudniejszych problemów, a po zakończeniu przekazuje swoje spostrzeżenia o mocnych stronach praktykanta i obszarach wymagających jeszcze poprawy.

Więcej informacji