Praktyka „Urtica Dzieciom”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Praktyka Urtica Dzieciom odpowiada na problem braku pomocy dydaktycznych i zabawek w świetlicach znajdujących się przy dziecięcych oddziałach onkologiczno-hematologicznych. Firma Pelion w ramach organizowanych przez siebie warsztatów plastycznych angażuje dzieci objęte leczeniem w przygotowanie prac, które później sprzedawane są na aukcji charytatywnej. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży obrazków przekazywany jest na potrzeby 17 oddziałów szpitalnych biorących udział w akcji.