„Praktyka dla logistyka” – DHL Express

Metryka praktyki

Firma: DHL Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W roku akademickim 2004/2005 firma DHL Express stworzyła koncepcję ogólnopolskiego programu współpracy z wybranymi uczelniami wyższymi pod hasłem „Praktyka dla logistyka”. W ramach realizacji tego programu DHL ułatwia młodym, uzdolnionym ludziom start w karierze logistyka, zapewniając im możliwość odbycia praktyk we własnej firmie.Celem zapewnienia sprawnego przebiegu programu „Praktyka dla logistyka” firma DHL Express wybrała do równoległego udziału w programie trzy uczelnie wyższe: Katedrę Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Katedrę Logistyki Ekonomicznej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katedrę Logistyki i Transportu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.Uwieńczeniem konkursu będzie uhonorowanie autorów trzech najlepszych prac magisterskich nagrodami w postaci płatnego stażu w siedzibie firmy DHL Express w Warszawie. Wyróżnione osoby zostaną zatrudnione na umowę o pracę na czas określony w pionie operacji lub frachtu DHL Express. Dodatkową korzyścią płynącą z praktyki będzie możliwość przedłużenia umowy o pracę po pomyślnym odbyciu i zakończeniu stażu. Jednocześnie każdy ze zwycięzców otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną, której wysokość uzależniona będzie od miejsca zajętego w ostatecznej kwalifikacji. Ocenę prac konkursowych zapewni specjalnie powołana komisja, w skład której – oprócz przedstawicieli firmy DHL Express i przedstawicieli patronów medialnych – wejdzie niezależny ekspert specjalizujący się w zagadnieniach związanych z logistyką. Komisja oceni zgłoszone prace oraz wyłoni spośród nich trzech zwycięzców pierwszej edycji programu „Praktyka dla logistyka”.