Praktyka „Badamy wodę i glebę, by cofnąć czas”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

Technologia produkcji gazu w gazowniach klasycznych powodowała zanieczyszczenie środowiska m.in. przez produkt uboczny spalania – smołę, która była przechowywana w zbiornikach nie zawsze szczelnych. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczeń produktami smołopochodnymi na terenach dawnych gazowni. Celem praktyki Badamy wodę i glebę, by cofnąć czas jest identyfikacja zanieczyszczonych terenów poprzez wykonywanie badań sozologicznych na wytypowanych terenach dawnych klasycznych gazowni. Prowadzone przez Polską Spółkę Gazownictwa mają dać informacje na temat stanu środowiska gruntowo-wodnego, ale także określić koszty przywrócenia go do standardów określonych w odrębnych przepisach. Kwoty te są następnie rezerwowane na kontach celowych oddziałów PSG w postaci tzw. rezerw na doły smołowe i wliczane do ogólnego bilansu ekonomicznego oddziału i całej spółki. Projekt jest prowadzony przez pracowników służby ochrony środowiska. Dzięki wsparciu emerytowanych pracowników PSG zidentyfikowane zostały obszary działalności wszystkich gazowni na terenie kraju.