Pracujący rodzic – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Program „Pracujący rodzic”, wprowadzony w 2007 roku, ma na celu wesprzeć pracowni­ków Microsoft Polska w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywat­nym. Polityka personalna w polskim oddziale firmy jest częścią globalnej strategii HR, gdzie kładzie się nacisk na przyjazną atmosferę i relacje międzyludzkie. Spłaszczenie struktury organizacyjnej (ang flat management) zwiększa poziom integracji zespołu.Program powstał w oparciu o opinie i doświadczenia pracowników Microsoft. Po­czątkowo był skierowany do pracujących mam, jednak po wielu konsultacjach zo­stał rozszerzony na wszystkich rodziców, tak aby również mężczyźni mogli korzystać z udogodnień. W polskim oddziale Microsoft zatrudnionych jest obecnie 300 pra­cowników, z czego 25% stanowią kobiety. Kobiety w ciąży i po urlopie macierzyń­skim mogą ubiegać się o ustalenie indywidualnego czasu pracy, wykonywanie części zadań z domu czy obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie 6 godzin dzien­nie. Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim zachowują wszystkie przywi­leje pracownicze, mogą również korzystać ze służbowych narzędzi pracy, takich jak samochód, laptop czy telefon komórkowy Wszyscy rodzice dzieci do lat 14 mogą korzystać z elastycznego planowania czasu pracy lub wykonywać część zadań służ­bowych z domu.

Od momentu wdrożenia programu „Working Parent”, 9 pracujących w Microsoft ko­biet zostało mamami, a kolejna trójka dzieci jest „w drodze”. Firma została wyróż­niona w rankingach pracodawców: „Najlepsi Pracodawcy w Polsce” (w czołówce po raz trzeci) i „Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej”. Ponadto Microsoft po raz czwarty wyróżniono w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców „KOMPAS”, sporzą­dzanym na podstawie głosów oddawanych przez studentów z całej Polski.