Pracownie Orange – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie wykorzystania nowych technologii w edukacji to dla Orange Polska jedno z najważniejszych wyzwań społecznych i jeden z celów strategii CSR. Pracownie Orange to akcja skierowana do lokalnych społeczności w miejscowościach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Orange stworzyło w 50 miejscowościach (wybranych na podstawie zgłoszeń) nowoczesne pracownie internetowe. O ostatecznym  przeznaczeniu pracowni zadecydowali sami mieszkańcy zgodnie z miejscowymi potrzebami. Kolejnym etapem projektu było uruchomienie platformy www.pracownieorange.pl, która pozwala na wymianę informacji i doświadczeń, tworzenie wspólnych projektów między poszczególnymi pracowniami i rozwój kompetencji. To narzędzie komunikacji między pracownią i skupioną wokół niej społecznością, poszczególnymi pracowniami oraz Fundacją Orange a pracowniami. Jednym z głównych modułów portalu jest rywalizacja. Jej celem jest zmotywowanie użytkowników pracowni do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności. Fundacja Orange wdrożyła także cykl bezpłatnych szkoleń dla animatorów pracowni. Ponadto powołano Centrum Doradcze (m.in. z doradztwem socjologa online), stworzono Bazę Inspiracji z gotowymi pomysłami na działania i materiałami edukacyjnymi. Pracownie pełnią funkcje centrum edukacji, integracji i rozrywki dla lokalnej społeczności. Dają możliwość realizacji pomysłów, są przestrzenią do aktywizacji osób starszych oraz dzieci, a także potencjalnym miejscem tworzenia lokalnych partnerstw.

Więcej informacji