Pracowniczy wolontariat kompetencyjny

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Credit Suisse Poland oferuje pracownikom możliwość wykorzystania czterech pełnopłatnych dni w roku na wolontariat. Pracownicy mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem w ramach tzw. pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego. Wolontariusze prowadzili zajęcia dla młodzieży, byli mentorami dla młodych matek wracających na rynek pracy, przeprowadzali treningi dla pracowników fundacji. Wykonywali projekty wspierające fundacje (projekty marketingowe i design, analiza danych). Została stworzona platforma „Skills X Change” do zamieszczania swoich projektów i zapotrzebowań na konkretne umiejętności. Efektywność programu wolontariackiego mierzona jest poprzez metody ilościowe: ilość osób zainteresowanych i zaangażowanych w wydarzenia oraz jakościowe: opinie przekazywane przez pracowników- wolontariuszy, jak i beneficjentów tych działań. Pełne dane ilościowe nie są jeszcze dostępne za rok 2021, ale opinie wolontariuszy i fundacji, z którymi współpracujemy, wskazują, że jest to potrzebny i doceniany program. Angażowanie się pracowników w wolontariat kompetencyjny ma ogromny wpływ na ich rozwój osobisty. Występując w niecodziennej dla nich roli mają okazję rozwinąć dodatkowe umiejętności, wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości, a także poszerzyć sieć kontaktów. Takie inicjatywy pomagają tworzyć kulturę korporacyjną. Dzięki nim firma może angażować się w sprawy ważne dla lokalnej społeczności. Dodatkowo, pracownicy Credit Suisse mogą także zintegrować się, nawiązując znajomości z osobami z innych działów, oderwać się od rutyny, a także milo spędzić czas.