Pracowniczy Program Emerytalny – PKO Bank Polski

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2013

Ze względu na zmiany demograficzne i socjologiczne dotyczące zabezpieczenia emerytalnego PKO Bank Polski wprowadził w lipcu 2013 roku dodatkowe dobrowolne świadczenie dla zatrudnionych Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Program zapewnia systematyczność oszczędzania i inwestowania środków do czasu uzyskania przez pracownika uprawnień do przejścia na emeryturę. Uczestnicy PPE sami deklarują wysokość składki, która potrącana jest z wynagrodzenia; mogą w każdym momencie zgłosić chęć jej naliczania i odprowadzania, dokonywać zmian wysokości bądź w ogóle zrezygnować. Środki gromadzone w planie emerytalnym są inwestowane w funduszach inwestycyjnych z oferty PKO TFI. Każdy może wybrać jeden z dwóch wariantów inwestowania, a nawet fundusze inwestycyjne w ramach wariantu. Dopuszcza się przeniesienie środków z jednego funduszu do innego. Na koniec 2013 roku pisemną deklarację dołączenia do PPE złożyło ok. 65% uprawnionych pracowników.