Pracowniczy program emerytalny

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Od 2002 roku Volkswagen Motor Polska oferuje swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie emerytalne „Pogodna Jesień”, a dodatkowo w 2017 roku, dzięki uruchomieniu pracowniczego programu emerytalnego, zatrudnione osoby mogły wybrać jedną z dwóch form dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Przystąpienie do wybranego programu jest możliwe już w pierwszym miesiącu pracy.